Seks dager i april

Bokanmeldelse 8. mai 2015: Tekst